Izmantotie termini:

Pircējs: Pircējs šo noteikumu izpratnē ir persona, kas veic pirkumu interneta veikalā “Gaļas veikals 24/7”.

Pārdevējs: Pārdevējs šo noteikumu izpratnē ir SIA “Latvijas Miesnieks”, reģ. Nr. 40203185780.

Šos noteikumus var uzskatīt par Pirkuma līguma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju, līdzko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu, pa e-pastu ir saņēmis Pārdevēja apstiprinājumu un Noteikumos paredzētajā kārtībā samaksājis par precēm. Veicot pasūtījumu “Gaļas veikals 24/7” interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, un pilnībā tiem piekrīt.

1. Preces pasūtīšana un personas datu apstrāde:

Pircējs var pasūtīt preces, piezvanot pa tālruni +371 29007700, +371 29008800, vai arī Pārdevēja internetveikalā “Gaļas veikals 24/7”.

Veicot pasūtījumu, Pircējam obligāti ir jānorāda sekojoša informācija: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, piegādes adrese un savs kontakttālrunis. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas savlaicīgi informēt Pārdevēju.

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kas no Pircēja tiek iegūtas sekojošiem mērķiem:
– lai identificētu Pircēju, izrakstot grāmatvedības dokumentus;
– lai apstiprinātu Pircēja pasūtījumu, kā arī nepieciešamības gadījumā, informētu par jebkādām izmaiņām veiktajā pasūtījumā;
– lai izpildītu pasūtīto preču piegādi, kā arī citas no šiem Noteikumiem izrietošās saistības.

Pircējs apstiprina, ka piekrīt un dod tiesības Pārdevējam Pircēja sniegtos personas datus, uzglabāt, apstrādāt un izmantot Noteikumos minēto mērķu sasniegšanai brīdī, kad Pircējs piekrīt lietošanas noteikumiem un apstiprina pasūtījumu. Pārdevējs apliecina, ka Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti un uzglabāti ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

Pārdevējs apliecina, ka Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un, vajadzības gadījumā, tā sadarbības partneri, veicot interneta veikala administrēšanas darbus, preču piegādes. Trešajām personām dati netiks izpausti, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kā arī Pārdevējs apņemas izmantot tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, kas nodrošinās Pircēja personas datu aizsardzību no nejaušas noplūdes vai ļaunprātīgas izmantošanas. Pārdevējs Pircēja personas datus uzglabās ne ilgāk, kā to prasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtība vai noteikto datu apstrādes mērķi.

Katrs pasūtījums, kas veikts “Gaļas veikals 24/7”, tiek apstrādāts 24 stundu laikā, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem apstiprinājumu vai komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas. Pārdevējs centīsies izpildīt Pircēja pasūtījumu pilnā apmērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pircējs nesaņem apstiprinājuma e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts, tādā gadījumā lūgums sazināties ar Pārdevēju, zvanot: +371 29007700, +371 29008800, lai pārliecinātos vai pasūtījums ir reģistrēts.

2. Preču kvalitāte un derīguma termiņš:

Preču fotogrāfijām ir tikai ilustratīva nozīme, tāpēc Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka uzņēmumā “Gaļas veikals 24/7” esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem var neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai.

Preces tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

3. Preces cenas un apmaksas kārtība:

Preču cenas ir norādītas eiro un iekļauj pievienotās vērtības nodokli. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas dienā.

Gadījumā, ja sveramās preces reālais svars neatbilst Pircēja pasūtītajam svaram, Pārdevējam ir tiesības veikt sveramo preču cenu korekciju, atbilstoši to reālajam svaram. Pārdevējs centīsies, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītajam svaram, bet Pārdevējs nevar garantēt tā precīzu atbilstību.

Samaksu par precēm un piegādi Pircējs var veikt skaidrā naudā saņemšanas brīdī vai arī ar bankas pārskaitījumu (LV39HABA0551043379946, AS Swedbank), kad no Pārdevēja ir saņemts rēķins. Šajā gadījumā preču piegāde tiek veikta tad, kad Pārdevēja bankas kontā ir ieskaitīta nauda.

4.Preču piegāde:

Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, savstarpēji vienojoties par piegādes laiku. Gadījumā, ja neparedzamu vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt preces norunātajā piegādes dienā un laikā, Pircējs piekrīt saņemt pasūtītās preces citā dienā un laikā, par to savstarpēji vienojoties.

Preču saņemšanas brīdī Pircējam ir pienākums Pārdevēja klātbūtnē pārbaudīt pasūtījuma stāvokli un atbilstību piegādes dokumentiem. Gadījumā, ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces neatbilst piegādes dokumentos uzrādītajam, Pircējam nekavējoties par to ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas brīdī, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka pasūtījums ir nodots pienācīgi un preces atbilst pasūtījumam.

Piegāde tiek veikta: visā Latvijā, Pircējam ar Pārdevēju atsevišķi par to vienojoties. Preču piegāde Rīgā ir bezmaksas no 9,99 €. Piegāde Latvijā tiek veikta pēc vienošanās.

Informācijas apmaiņa:

Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

Pircējs sazinās ar Pārdevēju, izmantojot “Gaļas veikals 24/7” sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.